SUSHI : Sushi
Sashimi : Poisson cru
MENRUI : Nouilles
DONMONO : Donburi
NABE : Fondue
YAKIMONO : Grillarde
NIMONO : mijote
AGEMONO : Friture
MUSHIMONO : plat a la vapeur
AEMONO : Marine
SHIRUMONO : Soupe
GOHANMONO : Riz
TSUKEMONO : Saumure
WAGASHI : CONFISERIES JAPONAISES
NOMIMONO : Boisson